Skoči na vsebino

Novo razumevanje procesov, ki gradijo boljše življenje
in boljši svet

Z razvojem ljudi, družbe prerastejo egoistični individualizem.

David Cigoj

Razvoj zavesti knjiga

Seminarji

bistveno o razvoju zavesti in učinki v vsakdanjem življenju

Poudarki

V zahodni civilizacijski sferi psihološka razvojna dimenzija odraslega človeka ali to, kar je večini poznano kot razvoj zavesti, javnosti ni poznano. Na dan prihaja šele v zadnjem obdobju. V bistvu pa bi moral to znanje posedovati vsak posameznik.

Vsak zdrav človek se psihološko razvija. Tako kot se pri otrocih razvijajo vedno novi psihološki mehanizmi za boljše upravljanje z realnostjo, se razvijajo tudi pri odraslih. Razvoj omogoča pozicioniranje v vedno boljše življenje. Poznejše stopnje so boljše v vsem in slabše v ničemer.

Odrasli razumejo otroke, otroci pa odraslih ne. Zgodnejše stopnje od naše razumemo, poznejših pa ne, zato nikoli ne vemo, kaj nas čaka z razvojem. Eno je gotovo: bolje bo. Izjemno zanimivo je razumeti, kaj se dogaja s človeškimi odnosi, ko se družbe razvijajo. Proces sedaj že dobro razumemo.

Posameznikov razvoj je v veliki meri odvisen od družbenih in kulturnih pogojev. Družbe po svetu se močno razlikujejo po tem, v kolikšni meri omogočajo razvoj posameznika. Posledično so na različnih stopnjah zavesti ali pravilneje rečeno – obstoja.

Psihološki razvoj je v veliki meri neodvisen od inteligence ali količine znanja. Oba pa k njemu pripomoreta. Lahko rečemo, da tovrstni razvoj omogoča aktiviranje kvalitetnejšega razmišljanja. Pri tem ima možnosti prav vsakdo.

Tako kot si želimo zanesljivega zdravnika, je treba tudi razvoj zavesti obravnavati celostno in resno. Ne smejo nas zavesti polovičarske razlage samooklicanih “gurujev.”

Kljub želji, da se znanje o razvoju zavesti čimbolj razširi in bodo za to potrebni tudi določeni tržni prijemi, naj bi se to temo očistilo komercializacije in pridihanew age-a.

Razvoj zavesti ne vodi v resnost, svetniškost, absolutno etičnost, puritanstvo, askezo in podobno. Prej velja nasprotno. Omogoča opolnomočenje za vedno bolj učinkovito ter uspešno delovanje, vedno bolj radostno življenje, odgovoren in ljubeč odnos do celotne realnosti. Še zadnje trohice zla in nasilnosti izginjajo.

Knjiga Razvoj zavesti želi biti izčrpna in natančna, vendar kolikor mogoče kratka. Utemeljena je na znanosti, na ugotovitvah ogromno raziskav in tisoče testiranj. Kljub temu, se želi približati širšemu bralstvu.

Tisti, ki so jo že prebrali, trdijo, da jim je omogočila serijo razsvetljujočih spoznanj.To naj bi bralca spremenilo. Omogočilo naj bi boljše življenje in hitrejši razvoj njemu, pa tudi njegovim bližnjim, predvsem pa lastnim otrokom.