Novo razumevanje procesov, ki gradijo boljše življenje
in boljši svet

V bistvu svobode je moč, v bistvu odgovornosti je ljubezen. Skupaj tvorijo celoto.

David Cigoj

O avtorju

novinar, raziskovalec, turistični vodnik

Seminarji

bistveno o razvoju zavesti in učinki v vsakdanjem življenju

Quantum Tribe

postani sprememba

O knjigi

Knjiga vznemirljivih spoznanj in razsvetljenj.
Spoznanje ne prinaša trpljenja, ampak radost.
Znanje, ki omogoča prednost v življenju.
Znanstveno utemeljena in zanesljiva.
Knjiga sodobne, resne, zanesljive in znanstveno utemeljene duhovnosti.
Najbližje družboslovno – humanistični teoriji vsega.
Knjiga, ki človeški razvoj predstavi na koherenten način.
Priročnik za vzpostavljanje nove paradigme.
Ravno, ko ste mislili, da ne morete izvedeti nič več radikalno novega, je prišla knjiga Razvoj zavesti.

Tisti, ki boste seznanili z znanjem o razvoju zavesti, vabljeni v malce ekskluzivni Quantum tribe.

Vsebina:

 • velika slika razvoja zavesti;
 • o izjemnem globalnem družbenem procesu, ki ga zaznavajo znanstvene raziskave in spreminja človeštvo v temeljih, vendar tega skoraj nihče ne opazi;
 • o tem, kaj je zaviralo razvoj v preteklosti, o sedanjih prelomnih časih in o tem, kaj nas čaka v prihodnje;
 • o tem kako vsi, posamezniki in družbe živimo v nekem horizontalnem “oknu” realnosti, pri čemer so nekateri za, drugi pa pred nami;
 • kaj vse vpliva na razvoj posameznika in družb ter kako razvoj pospešiti;
 • zakaj so nekatere družbe uspešne po vseh kriterijih, druge malo manj, tretje pa povsem neuspešne.
 • podrobno o procesu razvoja posameznika z opisom stopenj razvoja;
 • podrobno o procesu razvoja družb z opisom stopenj obstoja;
 • o tem, kako se v procesu razvoja družb, spreminja njihova kultura;
 • zakaj za razvoj zavesti sodobnemu človeku ni treba v budistični samostan ali početi nenavadnih stvari;
 • kako postati opolnomočen in v življenju delovati brez posebnih težav;
 • kako ljudje na določeni stopnji osvobajanja nenadoma postanejo odgovorni, ljubeči in prijetni;
 • podrobno o procesu razvoja kulture odgovornosti in kako se z njo posamezniki in družbe razcvetijo;
 • kako živeti igrivo in radostno;
 • opis zrelosti in modrosti;
 • opis pozitivnih lastnosti človeka – vrlin in kreposti ter kako postati krepostni karakterji;
 • kako postati avtentičen in kreativen;
 • poglobljeno o sreči, zadovoljstvu, blagostanju ter dobrem življenju.

Avtor David Cigoj je stopil na ramena velikanov družboslovnih ter humanističnih znanosti in njihovo znanje povezal v meta teorijo, ki omogoča enotno in celostno razumevanje razvoja. Ambiciozno bi lahko rekli, da knjiga predstavlja neke vrste humanistično teorijo vsega. Seveda ni nič absolutno in neznanke bodo ostale, saj tudi znanost še ne ponuja odgovorov na vsa vprašanja. Po zaključku branja bo bralec vseeno imel zadovoljujoč občutek vedenja in razumevanja. V veliki meri se bo rešil negotovosti neznanja. Imel bo ključno prednost pred onimi, ki ne vedo in ne razumejo. Počutil se bo kot bi v filmu Matrica, pogoltnil bo rdečo tabletko in vedeti ne bo pomenilo trpljenja, ampak ravno obratno – vznemirljivo novo stanje.

Bralec bo prepoznal lastno stopnje razvoja. Prav tako bo ugledal druge ljudi in celotno družbo nekje na poti razvoja. Razumel bo, zakaj smo Slovenci razvojno tam, kjer smo. Razumel bo narode bivše Jugoslavije, Nemce, Skandinavce, Ruse, Kitajce, Afričane, Američane, Muslimane, Indijce in druge. Razumel bo različno kvaliteto delovanja družb. Razumel bo, zakaj je na spletu toliko zajedljivih, ciničnih in topoumnih komentarjev, zakaj ima ogromno ljudi veliko težav, zakaj Slovenci ne moremo preseči globoke delitve na rdeče in bele, zakaj imajo evropski skrajneži in islamisti približno enak mentalni ustroj, zakaj so ljudje na poznejših ravneh zavesti tako normalni in preprosti, zakaj v nekaterih deželah deluje vse kot namazano, drugje pa le malokaj.

Bralec knjige bo prejel občutljiva znanja, ki pa jih ne bo zlorabljal, saj bi bil to dokaz, da nazaduje, kar pa se ne more zgoditi. Mojster karateja ne zlorablja svojih znanj in spretnosti, ampak jih uporablja za plemenite namene.

Eno glavnih sporočil knjige je, da po določenem obdobju surovega individualizma sledi dokazan korenit obrat k odgovornosti in ljubezni na ravni posameznika in družb. To novo stanje lahko poimenujemo kultura odgovornosti. Takrat se vzpostavi nova konstelacija medosebnih odnosov in načina delovanja ljudi, ki ima daljnosežne, izključno pozitivne posledice za celotno družbo. Po grobih ocenah Slovenci nismo daleč od tega obrata.   

Želja avtorja je, da bi knjiga vplivala za kvaliteto življenja čim več ljudi. Z napredkom večjega števila ljudi bi bilo mogoče celo izboljšati naš kulturni ustroj in vedenjske vzorce, ki bi vodili v kulturo odgovornosti. To bi nadalje omogočilo napredek v različnih sferah od mentalnega zdravja, preko učinkovitejšega upravljanja države do večje inovativnosti ter posledično gospodarskega in družbenega razvoja. Želja, čeprav utopična je, da bi na daljši časovni rok s to knjigo ter razvojnimi programi za člane Quantum Tribe, ki bi jih sčasoma lahko uvedli, vplivali na izboljšanje kvalitete življenja v Sloveniji.

Z nakupom knjige prispevate sredstva, ki bodo omogočila nadaljnje širjenje zavedanja o razvoju zavesti in posledično mogoče tudi k boljšemu življenju v Sloveniji.

“Knjiga Razvoj zavesti avtorja Davida Cigoja je mogoče brati na več načinov.

Lahko jo dojemamo kot bogat zbir znanj, ki jih avtor smiselno poveže med sabo s čimer nam odpira povsem nove razsežnosti realnosti.

Zavest se z razvojem vedno bolj dviga in odpira, kot kroženje v spirali. Na tako  kreativen in svojstven način je napisana knjiga. Avtor začne z eno temo, ki ji smiselno doda drugo, ju med sabo poveže in tako ustvari vsebinski presežek. Spirala se z dodajanjem novih vsebin dviguje, dograjuje in plemeniti od začetka pa vse do konca knjige.

Knjiga nam poda veliko znanj o  omejitvah,  zaradi katerih se ne razvijamo. Veliko omejitvam smo podvrženi zaradi ujetosti v svojo kulturo. Te omejitve  preprečujejo dvig zavesti tako posameznika kot naroda. Na drugi strani, nas pri branju  neprenehoma bogatijo spoznanja o tem, kaj omogoča razvoja zavesti posameznika, naroda ali kolektiva. Avtor v knjigi ves čas vleče vzporednice s slovensko družbo in jo umešča v globalni kontekst. S tem dobimo vpogled tudi v to, na katero stopnjo razvoja zavesti lahko v naslednjem koraku preide naša družba.

Knjigo lahko sprejemamo tudi kot učno snov za osebni razvoj, torej kot učbenik, ki nas ob odkrivanju novih spoznanj nagovarja, nam daje misliti in sproti spreminja našo zavest. Poda nam znanja, da ugotovimo, na kateri stopnici spirale  razvoja smo. Ob spoznavanju teorije v knjigi, nevede postopno prehajamo skozi nova spoznanja. Vedno višje in višje po stopnicah razvoja nas poleg teorije vodijo tudi praktični napotki, ki so podani v knjigi.

Knjigo je najbolje vzeti v roke, da iz njene sporočilnosti izluščite to, kar se Vam je namenila posredovati. Meni je bilo branje čisti užitek, enako želim tudi Vam.” – mag. Breda Ambrož Medič