Skoči na vsebino

Vse, kar morate vedeti o napredovanju sebe in družb

V bistvu svobode je moč, v bistvu odgovornosti je ljubezen. Skupaj tvorijo celoto.

David Cigoj

Razvoj zavesti knjiga

O avtorju

novinar, raziskovalec, turistični vodnik

Seminarji

bistveno o razvoju zavesti in učinki v vsakdanjem življenju

Quantum Tribe

postani sprememba

O knjigi

 • Knjiga vznemirljivih spoznanj in razsvetljenj.
 • Ignoranca prinaša trpljenja, vedenja pa radost.     
 • Knjiga, ki ima moč spreminjati bralca. Znanje, ki omogoča prednost v življenju.
 • Znanstveno utemeljena in zanesljiva.
 • Najbližje družboslovno – humanistični teoriji vsega.
 • Knjiga, ki razvoj zavesti predstavi kot del evolucijskega procesa.
 • Priročnik za vzpostavljanje nove paradigme.
 • Ravno, ko ste mislili, da ne morete izvedeti nič več radikalno novega, je prišla knjiga Razvoj zavesti.
 

Tisti, ki boste seznanili z znanjem o razvoju zavesti, vabljeni v malce ekskluzivni Quantum tribe.

Vsebina:

 • Kako ugledati in razumeti izjemne globalne družbene procese, ki jih zaznavajo znanstvene raziskave in spreminjajo človeštvo v temeljih, pa jih skoraj nihče ne opazi.;
 • Kaj je zaviralo človeški razvoj v preteklosti, kaj sedaj in kako ga pospešiti v prihodnje;
 • Kakšna je naša, slovenska kultura in kako jo izboljšati;
 • Zakaj za razvoj zavesti ni treba v budistični samostan;
 • Kaj pospešuje razvoj posameznikov in družb;
 • Kako se zgodi nenaden korenit obrat, ki nas naredi odgovorne, ljubeče, razumevajoče in prijetne;
 • Kaj je kultura odgovornosti in zakaj omogoča vsesplošen razcvet posameznikom in družbam;
 • Kako trpljenje nadomestiti z radostjo in probleme z izzivi;
 • Kako postati zreli in modri;
 • Kako lahko pridobimo nove pozitivne lastnosti, to je vrline in kreposti (krepost = moč);
 • Kako zastaviti vzgojo otrok;
 • Kako vzpostaviti kvalitetne partnerske odnose utemeljene na enakopravnosti;
 • Kako nastajajo iluzije, kljubovalnost, zarotniško mišljenje in zlo;
 • Kako postati avtentičen in kreativen;
 • Kako se razvija zavest posameznikov in podrobno o razvojnih stopnjah;
 • Kako se razvijajo družbe, in podrobno o posameznih stopnjah obstoja;
 • Kako vzpostaviti celostno ravnovesje dobrega življenja in blagostanja;
 • Kako bi lahko vzpostavili zlato dobo in novo paradigmo navkljub naraščajoči kompleksnosti in kaosu;
 • Kako ugledati veliko sliko razvoja zavesti.

 

Avtor David Cigoj je stopil na ramena velikanov družboslovnih ter humanističnih znanosti in njihovo znanje povezal v meta teorijo. Le ta opisuje razvojni model, ki izvaja razvojni proces. Ambiciozno bi lahko rekli, da knjiga predstavlja neke vrste družboslovno – humanistično teorijo vsega. Seveda ni nič absolutno in neznanke bodo ostale, saj tudi znanost še ne ponuja odgovorov na vsa vprašanja. Po zaključku branja bo bralec vseeno imel zadovoljujoč občutek vedenja in razumevanja. V veliki meri se bo rešil negotovosti neznanja. Imel bo ključno prednost pred onimi, ki ne vedo in ne razumejo. Počutil se bo kot bi v filmu Matrica, vzel rdečo tabletko in spregledal, le da to ne bo pomenilo trpljenja, ampak ravno obratno – vznemirljivo novo življenje.

Bralec bo prepoznal lastno stopnje razvoja. Prav tako bo postalo jasneje, kje na poti razvoja so drugi ljudje in celotne družbe. Razumel bo, zakaj smo Slovenci razvojno tam, kjer smo. Razumel bo narode bivše Jugoslavije, Nemce, Skandinavce, Ruse, Kitajce, Afričane, Američane, Muslimane, Indijce in druge. Razumel bo različno kvaliteto delovanja družb. Razumel bo, zakaj je na spletu toliko zajedljivih, ciničnih in topoumnih komentarjev, zakaj ima ogromno ljudi veliko težav, zakaj Slovenci ne moremo preseči globoke politične delitve, zakaj imajo evropski skrajneži in islamisti približno enak mentalni ustroj, zakaj so ljudje na poznejših ravneh zavesti tako normalni in preprosti, zakaj v nekaterih deželah deluje vse kot namazano, drugje pa le malokaj.

Bralec knjige bo prejel občutljiva znanja, ki pa jih ne bo zlorabljal, saj bi bil to dokaz, da nazaduje, kar pa se ne more zgoditi. Mojster karateja ne zlorablja svojih znanj in spretnosti, ampak jih uporablja za plemenite namene.

Eno glavnih sporočil knjige je, da po določenem obdobju surovega individualizma sledi dokazan korenit obrat k odgovornosti in ljubezni na ravni posameznika in družb. To novo stanje lahko poimenujemo kultura odgovornosti. Takrat se vzpostavi nova konstelacija medosebnih odnosov in načina delovanja ljudi, ki ima daljnosežne, izključno pozitivne posledice za celotno družbo. Po grobih ocenah Slovenci nismo daleč od tega obrata.

Avtor podaja trenutno še neformalno pobudo razvoja zavesti v Sloveniji.  V prvi fazi naj bi se s procesom razvoja zavesti seznanilo čim več ljudi. Upati velja, da bomo v prihodnje dosegli tudi politični konsenz o tovrstnem razvoju. To bi omogočilo vzpostavitev javnega zavoda za človeški razvoj in blagostanje, ki bi lahko izvajal strokovno podprto pomoč vsem, ki bi si razvoja in blagostanja želeli. V sedanjih pogojih nam ne preostane drugega, kot da vse potrebne aktivnosti izvajamo neformalno in prostovoljno. Z napredkom večjega števila ljudi bi bilo mogoče izboljšati naš kulturni ustroj in vedenjske vzorce, ki bi vodili v kulturo odgovornosti in s tem v razvoj zavesti. To bi nadalje omogočilo napredek v različnih sferah od mentalnega zdravja, preko učinkovitejšega upravljanja države do večje inovativnosti ter posledično gospodarskega in družbenega razvoja. Želja, čeprav utopična je, da bi na daljši časovni rok s to knjigo ter razvojnimi programi za člane Quantum Tribe, ki bi jih sčasoma lahko uvedli, vplivali na izboljšanje kvalitete življenja v Sloveniji.

Z nakupom knjige prispevate sredstva, ki bodo omogočila nadaljnje širjenje zavedanja o razvoju zavesti in posledično mogoče tudi k boljšemu življenju v Sloveniji.

“Knjiga Razvoj zavesti avtorja Davida Cigoja je mogoče brati na več načinov.

Lahko jo dojemamo kot bogat zbir znanj, ki jih avtor smiselno poveže med sabo s čimer nam odpira povsem nove razsežnosti realnosti.

Zavest se z razvojem vedno bolj dviga in odpira, kot kroženje v spirali. Na tako  kreativen in svojstven način je napisana knjiga. Avtor začne z eno temo, ki ji smiselno doda drugo, ju med sabo poveže in tako ustvari vsebinski presežek. Spirala se z dodajanjem novih vsebin dviguje, dograjuje in plemeniti od začetka pa vse do konca knjige.

Knjiga nam poda veliko znanj o  omejitvah,  zaradi katerih se ne razvijamo. Veliko omejitvam smo podvrženi zaradi ujetosti v svojo kulturo. Te omejitve  preprečujejo dvig zavesti tako posameznika kot naroda. Na drugi strani, nas pri branju  neprenehoma bogatijo spoznanja o tem, kaj omogoča razvoja zavesti posameznika, naroda ali kolektiva. Avtor v knjigi ves čas vleče vzporednice s slovensko družbo in jo umešča v globalni kontekst. S tem dobimo vpogled tudi v to, na katero stopnjo razvoja zavesti lahko v naslednjem koraku preide naša družba.

Knjigo lahko sprejemamo tudi kot učno snov za osebni razvoj, torej kot učbenik, ki nas ob odkrivanju novih spoznanj nagovarja, nam daje misliti in sproti spreminja našo zavest. Poda nam znanja, da ugotovimo, na kateri stopnici spirale  razvoja smo. Ob spoznavanju teorije v knjigi, nevede postopno prehajamo skozi nova spoznanja. Vedno višje in višje po stopnicah razvoja nas poleg teorije vodijo tudi praktični napotki, ki so podani v knjigi.

Knjigo je najbolje vzeti v roke, da iz njene sporočilnosti izluščite to, kar se Vam je namenila posredovati. Meni je bilo branje čisti užitek, enako želim tudi Vam.” – mag. Breda Ambrož Medič