Skoči na vsebino

Novo razumevanje procesov, ki gradijo boljše življenje
in boljši svet

Svet barvitih kultur umira. Zamenjal ga bo svet avtentičnih posameznikov.

David Cigoj

Novo razumevanje procesov, ki gradijo boljše življenje
in boljši svet

Svet barvitih kultur umira. Zamenjal ga bo svet avtentičnih posameznikov.

David Cigoj

Razvoj zavesti knjiga

Seminarji

bistveno o razvoju zavesti in učinki v vsakdanjem življenju

QUANTUM TRIBE – be the change

RAZVOJ ZAVESTI ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE

Pridruži se neformalni povezavi ljudi, ki bo z lastnim razvojem poskušala ugodno vplivati na svojo okolico in s tem na kulturo komunikacije, vedenja in delovanja. Enostavno želimo soustvarjati dobro realnost. V Sloveniji nam ne manjka veliko do vzpostavitve kulture odgovornosti, ki je znanstveno dokazana in omogoča ljudem, da se začnejo dinamično razvijati. S tem bi lahko rekli, da se začne – imenujmo jo tako – zlata doba.

Dobro bi bilo čim prej izboljšati kvaliteto razmišljanja, komuniciranja in delovanja, ki zlato dobo omogoča.

Upajmo, da bomo sčasoma začeli z nacionalnim programom podpore družbenega razvoja.

Pri tem se pridružujemo iniciativi Združenih narodov BE THE CHANGE – https://www.un.org/sustainabledevelopment/be-the-change/

Vendar gremo mi še korak dalje. Trudimo se za razvoj zavesti, ki se bolj formalno imenuje – opolnomočenje. Veliko izjemno kvalitetnega znanja za to že obstaja. Težava je pri njegovem izvajanju. Majhna Slovenija je kot nalašč za kaj takega. Lahko postali prvi, vodilni narod s programom človeškega razvoja.

Zakaj se ne bi pridružil(a) vznemirljivemu razvoju za boljši jutri? Gre za projekt pri katerem nimaš kaj izgubiti, dobiš pa lahko veliko, s tem, da ne moreš vedeti točno kaj. Sebe boš presenečal(a). Boljši ljudje bolje živijo in ustvarjajo boljši svet. Naj zmaga upanje!

Razvoj zavesti vpliva na:

 • sposobnost upravljanja z izzivi življenja;
 • občutek obvladovanja življenja (opolnomočenje);
 • zdravorazumskost;
 • psihično in telesno zdravje (manj odvisnosti, anksioznosti, depresije);
 • kreativnost in inovativnost;
 • sproščenost, umirjenost, humor;
 • srečo, zadovoljstvo in blagostanje;
 • boljšo samoregulacijo in prijetnejšo osebnost (vrline in kreposti);
 • ljubeč in odgovoren odnos do vsega in vsakogar;
 • krepitev osebne integritete in harmonizacijo s samim sabo;
 • kvaliteto komunikacije;
 • dobronamernost;
 • igriv odnos do življenja;
 • prehod od zunanjih k notranjim vrednotam;
 • medsebojno zaupanje;
 • sposobnost iskanja celostnih rešitev (odgovornost);
 • oblikovanje edinstvene avtentičnosti;
 • in še in še…


Tako bomo:

 • krepili psihološko blagostanje;
 • kvalitetnejše vzgajali nove generacije;
 • bolje sodelovali;
 • soustvarjali boljša delovna okolja;
 • pometli s korupcijo;
 • družbeno napredovali;
 • ustvarjali bolj estetska okolja;
 • bolje skrbeli za naravno okolje;
 • gospodarsko uspevali;
 • dvigali politično kulturo;
 • bolje upravljali državo;
 • presegli individualistični egoizem;
 • in še in še…


Program bo utemeljen na treh temeljnih načelih:

 • Znanstveno utemeljena znanja.
 • Prijeten, zabaven in nenaporen.
 • Nima komercialnega karakterja. Tržne pristope se uporablja za vabljenje k sodelovanju.


Kaj lahko narediš:

 • Najprej se pri sebi enostavno odloči za  sodelovanje. Do začetka leta 2021 to od tebe ne bo zahtevalo posebnih obveznosti – le demokratičnega, živahnega in naprednega duha.
 • Razmisli, komu boš sploh povedal(a) za svojo odločitev. Pri tem je dobro primerne prijatelje povabiti k sodelovanju. Z njimi se boš lahko pogovarjal(a) in izmenjeval(a) izkušnje.
 • Nadalje je pomembno seznaniti se z znanji, ki govorijo o razvoju. Predvsem gre za znanja opisana v knjigi Freedom Rising dr.Christiana Welzla, samodeterminacijske teorije, razvoja mentalne kompleksnosti (dr. Robert Kegan), razvoja ega (dr. Susan Cook Greuter) in Spiralne dinamike (dr. Clar W. Graves). Vse to znanje in še veliko več, je predstavljeno v slovenščini v knjigi Razvoj zavesti. Z nakupom prispevaš k ohranjanju in širjenju pobude.
 • V začetku naslednjega leta si vabljen(a), da se nam pridružiš preko družabnih omrežij. V njih bodo v določenih časovnih razmikih objavljeni predlogi in izzivi razvoja.


Zakaj pleme?

Naše pleme je najbolj ohlapna, neformalna in svobodna oblika združitve. Nikakor ne želimo biti stranka, religija, kult ali kar podobnega. Dopuščamo možnost združitve v društvo ali združenje. Nihče ne bo igral vloge guruja ali vseveda.

Zakaj kvantno?

Ljudje na zgodnejših stopnjah razvoja so nekako odtujeni od realnosti. Z razvojem se ljudje vedno bolj povezujejo s celotno realnostjo – kvantno celoto.

Zakaj sploh?

Tokrat je drugače. Sprememb ne pričakujemo od zunaj, od drugih ali sistema. Vir spremembe želimo postati mi sami – predvsem kritična masa ljudi. Vsakdo vpliva na druge. Z lastnim razvojem želimo vplivati na ugoden razvoj svojih bližnjih, na razvoj kulture, ustvarjanje ugodnega okolja in dobrega življenja v Sloveniji. Isti um ne more ustvarjati boljše realnosti.

Kaj?

Predvsem v azijskih kulturah je bilo skozi tisočletja ustvarjenega veliko znanja o razvoju zavesti. Žal je na nek način nepopolno in ne upošteva vidikov sodobnega življenja zaposlenega in ustvarjalnega človeka. Tisoče znanstvenikov raznih disciplin je v zadnjih desetletjih, na podlagi obsežnih raziskav in na tisoče testiranj, oblikovalo korpus izjemno koristnih in kvalitetnih znanj. Sodobna znanja v marsičem dopolnjujejo in celo presegajo tradicionalna znanja. Človeštvo še nikoli ni tako veliko vedelo o lastnem razvoju.

Kako?

Do vsakega posameznika bomo dostopali preko spleta – Facebook, Tweeter, Youtube, email, blog, newsletter. To, kaj boš takrat počel, naj ostane še (neke vrste poslovna) skrivnost. Zavedamo se, da je marsikdo utrujen in obremenjen, zato bo program prijeten, lahkoten, nenaporen in zabaven. Prinašal bo polet duha. Gotovo se boš pri njem zabaval in užival. Obstaja nevarnost, da bo kdo zaradi tega celo pomislil, da je nesmiseln.

Koliko?

Želja je, da bi bil program brezplačen, vendar bo na njem delalo nekaj ljudi. Tako bo treba najti vir financiranja. Iz skladov EU ali iz proračuna države ga je težko pričakovati, čeprav ima psihično in telesno zdravje ljudi ogromne pozitivne učinke za državo, gospodarstvo in družbo. Če ne bo šlo drugače, bo moral postati program plačljiv. Znesek bo nizek in bo pokrival stroške.

S čim?

Knjiga Razvoj zavesti je napisana tako, da je strokovno kompetentna, pa tudi zanimiva, iskriva in uporabna. Primerna je za večino bralcev. Znanstvena, strokovna srenja in pravzaprav vsakdo je vabljen, da predlaga utemeljene popravke in izboljšave. Ti bodo vneseni v naslednji izdaji. Tako se bo knjiga stalno izboljševala in dopolnjevala.

S kom?

Vabimo vse navdušence, da se nam pridružijo. Predvsem vabimo vsakogar, ki ima znanja in kapacitete potrebne za širjenje ideje.

VABLJEN(A) V QUANTUM TRIBE ZA RAZVOJ ZAVESTI!